Mazouttanks

Neutralisatie ondergrondse mazouttank

Heeft u een ondergrondse mazouttank, welke u niet meer gebruikt ? Dan bent u wettelijk verplicht deze mazouttank te neutraliseren. Dit kan op 2 verschillende manieren:

 • Verwijderen/uitgraven van de ondergrondse mazouttank
 • Opschuimen/neutraliseren van de ondergrondse mazouttank

Tankreiniging

Vooraleer de tank kan buiten gebruik gesteld worden, dient deze in de eerste fase grondig gereinigd te worden. Dit kan het best door het mangat van de tank te openen, en indien nodig te tank te betreden. Op deze manier kunnen wij de tank perfect reinigen. De tank wordt gereinigd onder hoge druk met gebruik van ontvetters / detergenten.

Hiervoor ontvangt u een wettelijk reinigingsattest, conform Vlarem II wetgeving. Let op: bewaar dit document goed, bij eventuele verkoop van de woning dient dit attest via de notaris aan de nieuwe eigenaars overhandigd te worden!

 Verwijderen/uitgraven van de ondergrondse stookolietank
Voor het uitgraven/verwijderen van een ondergrondse tank, is het zeer belangrijk om te bekijken of de tank wel degelijk ‘kan’ uitgegraven worden zonder risico’s:

 • In geval de tank te dicht tegen de woning gelegen is, bestaat het risico op verzakkingen van de fundering.
 • Eeventuele nutsleidingen rondom de tank dienen vermeld te worden, om te vermijden dat deze beschadigd worden.
 • De tank wordt uitgegraven met een kraan, dus de bereikbaarheid voor de kraan tot de tank is uiteraard belangrijk.

Om deze belangrijke punten in acht te nemen, kan er iemand langs komen om de ligging van de tank te bezichtigen. In geval u de mogelijkheid heeft enkele foto’s door te mailen, kan dit ook zeer handig zijn om de situatie in te schatten. De graafwerken worden uiteraard met de meeste voorzichtigheid uitgevoerd. Na het uitgraven van de tank, wordt de put terug opgevuld met aanvulaarde.

U ontvangt hiervoor een wettelijk attest conform Vlarem II wetgeving.

Let op: bewaar dit document goed:

 • Bij eventuele verkoop van de woning dient dit attest via de notaris aan de nieuwe eigenaars overhandigd te worden!
 • Bij eventuele verwijdering van de tank dient u dit attest te kunnen voorleggen aan de schroothandelaar!

Opschuimen/neutraliseren van de ondergrondse stookolietank

In geval het technisch niet mogelijk is om de ondergrondse mazouttank te laten uitgraven, kan de tank opgevuld worden met behulp van een 2-component inert schuimsysteem (polyurethaanschuim).

Hiervoor ontvangt uw een wettelijk attest van buitengebruikstelling. Let op: bewaar dit document goed, bij eventuele verkoop van de woning dient dit attest via de notaris aan de nieuwe eigenaars overhandigd te worden.

Voor bijkomende inlichtingen of een offerte, kunt u steeds contactmet ons opnemen.

Neutraliseren bovengrondse mazouttank

Heeft u een bovengrondse stookolietank staan, welke niet meer gebruikt wordt? Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Bovengrondse tanks dienen echter ook in eerste fase gereinigd te worden. Door het maken van een opening in de tank, kunnen wij vervolgens de tank perfect reinigen onder hoge druk met gebruik van ontvetters/detergenten. Na de reiniging kan de tank verwijderd worden, waarvoor de locatie van de tank wel belangrijk is.

 • Staat de tank buiten en kan deze in zijn geheel verwijderd worden, dan kunnen wij deze ofwel met een kraan ophalen en opladen, ofwel met een transpallet kunnen we deze naar onze aanhangwagen brengen en opladen, om deze dan af te voeren naar een erkende schroothandelaar.
 • Staat de tank in de kelder/garage/tuinhok, en kan deze niet in zijn geheel verwijderd worden, zullen wij deze, uiteraard na de reiniging, de tank ter plaatse verschroten/verknippen met behulp van een knabbelschaar. De stukken metaal worden dan op onze aanhangwagen geladen en afgevoerd naar een erkende schroothandelaar.

Uiteraard ontvangt u hiervoor een wettelijk attest conform Vlarem II wetgeving.

Let op: bewaar dit document goed:

 • Bij eventuele verkoop van de woning dient dit attest via de notaris aan de nieuwe eigenaars overhandigd te worden.
 • Bij eventuele verwijdering van de tank dient u dit attest te kunnen voorleggen aan de schroothandelaar.

Indien u ons wilt bereiken voor meer informatie, kan dit via onze contactpagina.

Reinigen van extra zware stookolietanks

Ook voor het reinigen van extra zware stookolietanks kunt u op onze dienst beroep doen. Deze tanks zijn in de meeste gevallen groter van capaciteit (bv. 50 ton, 100 ton, 150 ton, …). Hierdoor moeten wij zeker de tank kunnen betreden om deze te kunnen reinigen, dus worden er 2 of meerdere openingen gemaakt in de tank.

De zware stookolie dient vervolgens eerst opgewarmd te worden, vooraleer deze kan opgezogen worden en de tank kan gereinigd worden. Hiervoor beschikken wij over een stoominstallatie. Voor het gebruik van deze stoominstallatie dient er ‘stromend’ water en elektriciteit aanwezig te zijn. Van zodra de restant van de zware stookolie voldoende opgewarmd is (60° à 70°) kunnen wij de tank ledigen en reinigen onder hoge druk met gebruik van ontvetters/detergenten. Het opgezogen afval (restproduct + reinigingswater) wordt nadien afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Uiteraard ontvangt u hiervoor een wettelijk reinigingsattest conform Vlarem II wetgeving.
Let op: bewaar dit document goed:

 • Bij eventuele verkoop van de woning dient dit attest via de notaris aan de nieuwe eigenaars overhandigd te worden.
 • Bij eventuele verwijdering van de tank (na de reiniging) dient u het reinigingsattest te kunnen voorleggen aan de schroothandelaar.

Aarzel dus niet ons te contacteren voor offerte of meer inlichtingen over onze activiteiten.

Tankkeuring

Voor het keuren van een ondergrondse of bovengrondse mazouttank (in het Vlaamse gewest), kunt u op onze diensten beroep doen. U ontvangt hiervoor een wettelijk conformiteitsattest.

Ontwateren van stookolietanks

Bij momenten van hevige en overvloedige regenval, kunt u soms problemen ondervinden met uw verwarmingsinstallatie. Dit kan duiden op water die in de mazouttank terecht gekomen is, waardoor de brander uitvalt, en u zonder verwarming zit. Wij kunnen u hierbij helpen, door het ontwateren van de tank.

Aangezien water en mazout zich van elkaar splitst, kunnen wij makkelijk opmeten hoeveel water er precies in de tank gekomen is. Dit met behulp van waterzoekpasta. Wij kunnen het water uit de tank zuigen, waarna het vervuilde water wordt afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Voor de verwerking van dit vervuilde water ontvangt u nadien een verwerkingsattest conform Vlarem II wetgeving.

Vervanging van mazouttank

Is uw oude mazouttank versleten en wenst u deze te vervangen? Voor het vervangen van uw mazouttank kunt u bij ons terecht, zowel voor ondergrondse alsook bovengrondse tanks. Hiervoor zal eerst iemand langskomen om te bespreken wat u wenst. Wij helpen u om de juiste tank te kiezen en staan in voor de bestelling en levering ervan. De oude tank wordt gereinigd en geneutraliseerd of verwijderd, en de nieuwe tank wordt geplaatst en geïnstalleerd.

U ontvangt uiteraard de nodige certificaten van zowel de neutralisatie of verwijdering van de oude tank alsook van de plaatsing/aansluiting van de nieuwe tank.

BTW-percentage: 21 % of 6 %?

Het neutraliseren (reinigen, en/of opschuimen, verwijderen) van uw mazouttank valt onder de heffingsvoet van 21 %. U kunt enkel aanspraak maken op het verlaagde BTW-tarief van 6 % wanneer u een nieuwe mazouttank plaatst als vervanging.